Báo cáo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
385/BC-UBND 09/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ...
382/BC-UBND 06/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo số lượng công chức, vị trí việc làm ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019.
383/BC-UBND 06/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo hạn hán xâm nhập mặn vụ Hè THu năm 2019
380/BC-UBND 05/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo việc tổ chức đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin, phán ánh của người dân, doanh nghiệp trên...
379/BC-UBND 05/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo công tác Cải cách hành chính Quý III và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2019
378/BC-UBND 03/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo số lượng hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại các huyện ven biển
377/BC-UBND 30/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác bảo vệ môi trường các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi trên địa bàn huyện
375/BC-UBND 29/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả kiểm tra, tự kiểm tra CCHC năm 2019
374/BC-UBND 29/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, quản lý, kiểm soát vận chuyển trên đê và tình trạng đê Hội Thống đoạn từ...
373/BC-UBND 29/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả rà soát các vị trí cần xây dựng gờ giảm tốc trên các tuyến đường địa phương quản lý
370/BC-UBND 27/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo Thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2015-2019
372/BC-UBND 27/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo Kết quả rà soát các vị trí cần xây dựng gờ giảm tốc trên các tuyến đường địa phương quản lý
371/BC-UBND 27/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả thực hiện đảm bảo trật tự, ATGT và ứng phó với mùa mưa bão năm 2019 của hệ thống đường bộ...
368/BC-UBND 27/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả công tác giải quyết KNTC từ ngày 16/8/2018 đến ngày 15/8/2019
367/BC-UBND 26/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo các vướng mắc, khó khăn tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh
366/Bc-UBND 26/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản và cân đối nguồn lực trong xây dựng NTM Huyện Nghi Xuân
365/BC-UBND 26/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ các tháng tiếp theo
363/BC-UBND 23/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kinh phí Hội đồng bồi thường GPMB Dự án
362/BC-UBND 23/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo Về việc kiểm tra, rà soát các trạm BTS chưa có Giấy phép xây dựng trên địa bàn
361/BC-UBND 22/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo Tình hình sản xuất, sử dụng VLXD không nung và lộ trình giảm dần việc sản xuất, sử dụng gạch đất sét...

ĐĂNG NHẬP