Báo cáo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
233/BC-UBND 17/06/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp...
232/BC-UBND 14/06/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX
227/BC-UBND 14/06/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân
225/BC-UBND 14/06/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả rà soát tình hình chăn nuôi tại khu vực nội thị của thị trấn
224/BC-UBND 14/06/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo thống kê số lượng xe điện 3 bánh sử dụng để thu gom rác thải sinh hoạt
222/BC-UBND 13/06/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết qur tổ chức "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam" 15/3
220/BC-UBND 12/06/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo Các nội dung tồn đọng, vướng mắc trong bồi thường hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển
219/BC-UBND 12/06/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
216/BC-UBND 11/06/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013
218/BC-UBND 11/06/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo Thực trạng vi phạm hành lang bảo vệ đê, kè, hồ đập và các công trình thủy lợi
217/BC-UBND 11/06/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo Kết quả các hoạt động Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện Nghi Xuân năm 2019
215/BC-UBND 10/06/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn và thực hiện các tiêu chí bảo vệ môi trường trong xây...
214/BC-UBND 10/06/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 và 2020-2022
213/BC-UBND 07/06/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội viên Đề án 500
212/BC-UBND 07/06/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo Kết quả công tác PCTN Nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ Nhiệm kỳ 2020-2025
210/BC-UBND 07/06/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm...
207/BC-UBND 06/06/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo tình hình kết quả thực hiện Biên bản Hội nghị cấp cao 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan 06.6.19
205/BC-UBND 03/06/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo chính sách bảo vệ môi trường năm 2018 theo Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh
203/BC-UBND 31/05/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách tài chính công 6 tháng đầu năm 2019
202/BC-UBND 31/05/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách về huy động và sử dụng nguồn lực trong xây dựng NTM

ĐĂNG NHẬP