Báo cáo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
165/BC-UBND 07/05/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo đề xuất danh mục công trình giao thông ưu tiên bảo trì trong năm 2019 và dự kiến nhu cầu bảo trì năm 2020
168/BC-UBND 07/05/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
164/BC-UBND 06/05/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo thuyết minh cơ sở xây dựng kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019 UBND huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh
163/BC-UBND 04/05/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo tình hình thực hiện quản lý công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016-2019
163/BC-UBND 04/05/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo tình hình thực hiện quản lý công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016-2019
161/BC-UBND 02/05/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo cơ sở xây dựng kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019 UBND huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh
162/BC-UBND 02/05/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2019 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
160/BC-UBND 01/05/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo tình hình nghỉ Lễ ngày chiến tháng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019
158/BC-UBND 25/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả rà soát danh sách đối tượng cần thực hiện đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện...
156/BC-UBND 24/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng...
155/BC-UBND 23/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo danh sách các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản
154/BC-UBND 23/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo công tác bảo trif đường bộ địa phương năm 2019
151/BC-UBND 22/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo xây dựng danh mục công trình duy tu, bảo dưỡng thường xuyên năm 2019, dự án LRAMP
150/BC-UBND 22/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo rà soát tổng thể Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXDTT trên địa bàn tỉnh và các nội...
153/BC-UBND 22/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và kết quả xác minh đất cụ thể trên địa bàn huyện Nghi Xuân
148/BC-UBND 19/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở; hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất...
147/BC-UBND 18/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo danh sách đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chợ năm 2019
144/BC-UBND 17/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo rà soát, thống kê trang thiết bị PCCR năm 2019
139/BC-UBND 12/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả rà soát phương tiện quá hạn kiểm định và phương tiện hợp đồng đưa đón học sinh trên địa bàn...
140/BC-UBND 12/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo điều tra, thống kê các tổ chức, cá nhân hoạt động tài nguyên nước

ĐĂNG NHẬP