Báo cáo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
142/BC-UBND 12/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An
138/BC-UBND 10/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ...
136/BC-UBND 09/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo tổng kết thi hành các văn bản về lực lượng trị an cơ sở
135/BC-UBND 09/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn...
137/BC-UBND 09/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2018
134/BC-UBND 09/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo công tác cải cách hành chính tại huyện giai đoạn (2015-2018) và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính...
132/BC-UBND 05/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có...
130/BC-UBND 04/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo công tác đảm bảo trật tự ATGT Quý I năm 2019 (từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/3/2019)
129/BC-UBND 04/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019
131/BC-UBND 04/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả hoạt động nhân dân ngày “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” năm 2019
128/BC-UBND 01/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả thực hiện kỷ niệm Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2019
127/BC-UBND 29/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả thực hiện xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi
125/BC-UBND 29/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo công tác quản lý, sử dụng, bảo vệ công trình xây dựng mốc tọa độ, độ cao
124/BC-UBND 28/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo rà soát, đề xuất điều chỉh QH 3 loại rừng đảm bảo phù hợp với QH sử dụng đất
123/BC-UBND 27/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản và cân đối nguồn lực trong xây dựng NTM huyện Nghi Xuân
122/BC-UBND 27/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019
121/BC-UBND 26/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo đề xuất danh mục các công trình khắc phục thiên tai sử dụng nguồn vốn Quỹ phòng chống thiên tai
116/BC-UBND 22/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
115/BC-UBND 22/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện...
114/BC-UBND 21/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo tình hình thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2019; phương hướng nhiệm vụ thực hiện thời gian...

ĐĂNG NHẬP