Các văn bản khác

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
03/ĐA-UBND 08/05/2019 Ủy ban nhân dân huyện Đề án sản xuất vụ hè thu - mùa năm 2019
01/TB-TCKH 05/03/2019 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thông báo bán niêm yết vật liệu thu hồi từ công trình: Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường rộng 25m và các...
01/ĐA-UBND 04/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Đề án sắp xếp hệ thống trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở huyện Nghi Xuân đến năm 2025 và những năm...
14/ĐA-UBND 14/12/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Đề án một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị...
1605/HD-UBND 26/11/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2018
12/ĐA-UBND 23/11/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Đề án sản xuất vụ xuân năm 2019
06/ĐA-UBND 06/09/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Đề án sản xuất vụ Đông năm 2018
01/PCTT 18/07/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Lênh sơ tán dân
09/ĐA-UBND 12/12/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Nghi Xuân giai đoạn từ năm 2018-2020...
07/ĐA-UBND 27/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Đề án sản xuất vụ xuân năm 2018
19/CĐ-PCTT 12/10/2017 Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN Công điện khẩn về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ và đảm bảo an toàn hồ đập
17/CĐ-PCTT 08/10/2017 Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN Công điện về việc chủ động đối phó với diễn biến của ATNĐ trên biển đông
09/PCTT 08/10/2017 Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai... Công văn về việc cảnh báo thời tiết mưa lớn trên địa bàn huyện
08/PCTT 14/09/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Lệnh sơ tán dân
15/CĐ-PCTT 13/09/2017 Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN... Công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 10
02/TB-BTC 06/09/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về cuộc thi sáng tác Biểu trưng (lô-gô) huyện Nghi Xuân
111/HD-UBND 02/08/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Hướng dẫn việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung khi tổ chức điều tra; lập dự toán thu chi đối với dịch...
10/CĐ-PCTT 25/07/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công điện về việc chủ động đối phó với diễn biến của bão số 04 (tên quốc tế SONCA)
33/CTr-UBND 28/04/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung...
01/TL-BTC 28/03/2017 Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng... Thể lệ cuộc thi sáng tác Biểu trưng (lô-gô) huyện Nghi Xuân

ĐĂNG NHẬP