Cải cách hành chính

21:19 18/06/2019

Sáng nay 18/6, Sở Thông tin và truyền thông Hà Tĩnh phối hợp với huyện Nghi Xuân tổ chức tập huấn ứng dụng CNTT cho cán bộ thôn xóm, người dân, doanh nghiệp tại xã Xuân Hội.

07:12 24/03/2018

Để đáp ứng yêu cầu của nhân dân, nhu cầu hội nhập phát triển đất nước trong tình hình mới. Cải cách thủ tục hành chính là một trong những nội dung quan trọng trong cải cách nền hành chính quốc gia. Yêu cầu được đặt ra là phải đạt được bước chuyển căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan Nhà nước với nhau và giữa cơ quan Nhà nước với tổ chức, công dân. Xuất phát từ tầm quan trọng đó, Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh và Văn phòng HĐND - UBND huyện Nghi Xuân mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

07:44 12/03/2018

Cải cách hành chính được huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Bởi vậy, huyện đã tập trung làm tốt nhiệm vụ này trên nhiều nội dung.

ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng