Cải cách hành chính công

14:39 14/05/2018

Kế hoạch rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2018

15:12 07/05/2018

Công văn về việc đôn đốc gửi Kế hoạch rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

14:14 02/05/2018

Báo cáo việc thực hiện Ứng dụng chữ ký số và gửi nhận văn bản điện tử của các đơn vị trực thuộc tháng 4/2018

15:38 19/04/2018

Công văn đề xuất cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với một số thủ tục hành chính ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã

17:25 30/03/2018

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

13:55 30/03/2018

Báo cáo việc thực hiện Ứng dụng chữ ký số và gửi nhận văn bản điện tử của các đơn vị trực thuộc tháng 3/2018

15:42 28/03/2018

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2018

20:27 26/03/2018

Báo cáo tình hình thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2018

08:15 01/03/2018

Báo cáo việc Ứng dụng chữ kỹ số và gửi nhận văn bản điện tử của các đơn vị trực thuộc tháng 2/2018

08:52 05/02/2018

Báo cáo việc thực hiện Ứng dụng chữ ký số và gửi nhận văn bản điện tử của các đơn vị trực thuộc tháng 1/2018

21:11 09/01/2018

Kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; người hợp đồng lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện năm 2018

14:00 08/11/2017

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn huyện

16:45 31/10/2017

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Nghi Xuân năm 2018

13:20 07/12/2015

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2015

13:31 30/11/2015

Đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

13:30 10/11/2015

Thông báo lịch thẩm định chỉ số CCHC tại các xã, thị trấn

13:28 10/11/2015

Triển khai chấm điểm CCHC năm 2015

13:17 29/10/2015

Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 10 tháng đầu năm 2015

13:26 12/10/2015

Góp ý dự thảo văn bản CCHC

13:25 12/10/2015

Triển khai thực hiện giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính trong lĩnh vực BHXH

ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng