Công điện

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
06/CĐ-UBND 30/07/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công điện về việc tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
05/CĐ-UBND 13/05/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công điện về việc tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
04/CĐ-UBND 16/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công điện về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao...
03/CĐ-UBND 22/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công điện về việc phòng trừ bệnh Đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân 2019
02/CĐ-UBND 25/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công điện về việc thực hiện khẩn cấp công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
01/CĐ-UBND 02/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Lở mồm long móng gia súc
13/CĐ-UBND 24/12/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công điện về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết...
12/CĐ-UBND 10/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công điện về việc phòng trừ dịch hại trên lúa vụ Hè Thu 2018
05/CĐ-PCTT 18/07/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 3 (cơn bão Sơn Tinh)
03/CĐ-PCTT 15/07/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với Áp thấp trên Vịnh Bắc Bộ
11/CĐ-UBND 03/07/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công điện khẩn về phòng cháy, chữa cháy rừng
10/CĐ-UBND 15/06/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công điện về việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất, phòng, chống bệnh lùn sọc đen Phương Nam và các đối tượng gây...
09/CĐ-UBND 23/05/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công điện về việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ Xuân, triển khai sản xuất vụ Hè Thu - Mùa năm 2018
08/CĐ-UBND 29/04/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công điện về việc phòng trừ dịch hại trên lúa vụ Xuân 2018
07/CĐ-UBND 19/04/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công điện về việc phòng trừ dịch hại trên lúa vụ Xuân năm 2018
07/CĐ-UBND 11/04/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công điện về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế Lao...
05/CĐ-UBND 16/03/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công điện về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân 2018
04/CĐ-CTUBND 26/02/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công điện về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT năm 2018
03/CĐ-UBND 12/02/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công điện về việc tập trung chỉ đạo khắc phục thiệt hại do rét đậm, rét hại
02/CĐ-UBND 31/01/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công điện về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi

ĐĂNG NHẬP