Công khai minh bạch thông tin

07:57 09/09/2019

Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 của hđnd và ubnd huyện

15:18 03/09/2019

Quyết định về việc biệt phái viên chức (Giáo viên Nguyễn Thị Phương Anh)

13:42 31/08/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Nguyễn Thị Xuân thường trú tại Thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội

13:42 31/08/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Hoàng Thị Loan thường trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Xuân An

13:42 31/08/2019

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/8/2019

14:48 21/08/2019

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý đơn tc của bà Trần Thị Thanh Xuân, xã Cổ Đạm

10:53 19/08/2019

Công văn về việc trả lời đơn của ông Hà Văn Huệ, thường trú ở xã Xuân Lĩnh

09:52 14/08/2019

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/8/2019

16:18 07/08/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2019 CỦA HĐND VÀ UBND HUYỆN

10:35 31/07/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Trần Hữu Duy, thường trú tại thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ

10:35 31/07/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Nguyễn Thị Xuân, thường trú tại thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội

10:35 31/07/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Hoàng Xuân Nhị, thường trú tại thôn 2, xã Cổ Đạm

10:35 31/07/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Trần Thị Thanh, thường trú tại Thôn 2, xã Cổ Đạm

10:35 31/07/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Phan Văn Thiền và một số công dân thôn Đại ĐỒng, xã Cương Gián

10:35 31/07/2019

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 22/7/2019

15:43 29/07/2019

Công văn về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Quế, thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên

10:24 19/07/2019

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

14:45 16/07/2019

Công văn về việc từ chối tiếp nhận nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Tiên, thôn Cầu Đá, xã Cương Gián

07:22 16/07/2019

Công văn về việc trả lời đơn kiến nghị của Công dân

14:33 12/07/2019

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/7/2019

ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng