Công tác tổ chức cán bộ

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
3850/QĐ-UBND 30/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định về việc biệt phái viên chức (Giáo viên Nguyễn Thị Phương Anh)
697/TB-UBND 06/05/2019 Ủy ban nhân dân huyện Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện tại buổi giao ban lãnh đạo UBND huyện
590/TB-UBND 02/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức
589/TB-UBND 02/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức
587/TB-UBND 02/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ chuyên trách cấp xã
586/TB-UBND 02/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ chuyên trách cấp xã
1320/QĐ-UBND 26/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định...
580/TB-UBND 15/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo niêm yết công khai kết quả xét tuyển giáo viên mầm non
512/TB-UBND 27/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo tuyển dụng giáo viên văn hóa tiểu học
06/TB-HĐTD 27/02/2019 Hội đồng tuyển dụng giáo viên mầm non Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển giáo viên mầm non
511/TB-UBND 26/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Thông báo về việc trúng tuyển giáo viên mầm non
510/TB-UBND 26/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Thông báo về việc trúng tuyển giáo viên văn hóa tiểu học
04/TB-UBND 14/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả đánh giá, phân loaị đối với các chức danh Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các...
8428/QĐ-UBND 20/12/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định giao phụ trách điều hành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện
8426/QĐ-UBND 19/12/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức
8368/QĐ-UBND 17/12/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc bổ nhiệm công chức
2253/TB-UBND 26/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo viên chức đến thời hạn chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số...
4365/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4364/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4363/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

ĐĂNG NHẬP