Đề tài khoa học

21:24 01/12/2018

Xuất sắc vượt qua 723 đề tài, giải pháp khác, 2 giải pháp của các em học sinh Nghi Xuân đã giành 2/10 giải nhì trong Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.

09:54 23/09/2018

Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc vừa công bố kết quả cuộc thi lần thứ 14 năm 2018. Trong 10 giải nhì toàn quốc thì có 2 giải pháp thuộc về huyện Nghi Xuân.

ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng