Giấy mời

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
98/GM-UBND 08/05/2019 Ủy ban nhân dân huyện Giấy mời họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước đường giao thông và...
96/GM-UBND 04/05/2019 Ủy ban nhân dân huyện Giấy mời Hội nghị rút kinh nghiệm công tác khám tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia...
94/GM-UBND 03/05/2019 Ủy ban nhân dân huyện Giấy mời họp liên quan đến công tác BT-HTGPMB các DA: Nâng cấp đường ven biển; Xây dựng cầu Cửa Hội; Cải tạo...
95/GM-UBND 03/05/2019 Ủy ban nhân dân huyện Giấy mời làm việc với các chủ tàu đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ tại xã Xuân Hội
92/GM-UBND 02/05/2019 Ủy ban nhân dân huyện Giấy mời Hội nghị triển khai Đề án sản xuất vụ Hè Thu - Mùa năm 2019
91/GM-UBND 02/05/2019 Ủy ban nhân dân huyện Giấy mời giao UBND huyện để nghe BC KTXH 4 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ thời gian tới và góp ý vào Dự...
94/GM-UBND 02/05/2019 Ủy ban nhân dân huyện Giấy mời làm việc với xã Xuân Thành về tình hình KT-XH 4 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ XD NTM kiểu mẫu trên địa...
90/GM-UBND 25/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Giấy mời làm việc với xã Cổ Đạm về nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019
89/GM-UBND 24/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Giấy mời làm việc với Đoàn Giám sát việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 683-TB/TU, ngày 30/7/2018 của...
88/GM-UBND 24/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Giấy mời dự Lễ khai trương du lịch Biển Xuân Thành năm 2019
86/GM-UBND 23/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Giấy mời làm việc với ông Hà Văn Huệ thường trú tại Thôn 4, xã Xuân Lĩnh
87/GM-UBND 23/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Giấy mời làm việc với xã Cổ Đạm để rà soát, chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc tố cáo của ông Trần...
83/GM-UBND 22/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Giấy mời làm việc với Kiểm toán Nhà Nhà nước Khu vực II để nghe công bố dự thảo thông báo kết quả...
85/GM-UBND 22/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Giấy mời tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát hợp tác xã cho các Hợp tác xã trên địa bàn huyện
84/GM-UBND 22/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Giấy mời làm việc với đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định về tham quan thực tế kết quả xây...
81/GM-UBND 19/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Giấy mời Giao ban Quý II, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện
82/GM-UBND 19/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Giấy mời làm việc với ông Hà Văn Huệ thường trú tại Thôn 4, xã Xuân Lĩnh để giải thích, làm rõ một số nội dung...
80/GM-UBND 18/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Giấy mời họp bàn, xử lý các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ GPMB các Dự án: Nâng cấp tuyến...
79/GM-UBND 18/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Giấy mời làm việc với Thanh tra tỉnh công bố Dự thảo kết luận thanh tra về quản lý tài chính - ngân sách, quản lý...
78/GM-UBND 18/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Giấy mời làm việc với Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM xã Tiên Điền về tình hình, tiến độ xây dựng nông...

ĐĂNG NHẬP