Khen thưởng - Xử phạt

10:07 10/04/2018

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện

17:25 30/03/2018

Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2018

10:46 27/11/2017

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

10:46 27/11/2017

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

10:46 27/11/2017

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

11:14 26/11/2017

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trịnh Thị Hương trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

11:14 26/11/2017

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Chương trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.

11:14 26/11/2017

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Ninh trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng