Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

16:49 11/07/2019

Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về : PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP XÃ TIÊN ĐIỀN VÀ THỊ TRẤN NGHI XUÂN VÀ PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP 02 XÃ: XUÂN ĐAN + XUÂN TRƯỜNG

10:44 09/07/2019

Kính gửi: Quý độc giả của Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân. Để hướng tới kỷ niệm 550 năm thành lập huyện vào năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân đã phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam đồng tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng huyện Nghi Xuân nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh đất và người Nghi Xuân.

20:24 17/12/2018

Kính gửi: Quý độc giả của Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân. Để hướng tới kỷ niệm 550 năm thành lập huyện vào năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân đã phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam đồng tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Nghi Xuân nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh đất và người Nghi Xuân.

22:17 28/09/2018

Thực hiện Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đề có đủ cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

22:47 14/09/2018

Thực hiện Văn bản số 6151/UBND - XD ngày 02 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy hoạch dải ven biển từ xã Xuân Hội, Nghi Xuân đến xã Thịnh Lộc, Lộc Hà để sớm phát triển khu vực ven biển huyện Nghi Xuân và huyện Lộc Hà trở thành vùng du lịch, dịch vụ, thương mại và đô thị động lực phía Đông tỉnh Hà Tĩnh, phục vụ cho công tác quy hoạch và quản lý khu vực phù hợp hơn trong những định hướng phát triển mới của tỉnh nói chung và của huyện nói riêng sau khi Quy hoạch vùng tỉnh Hà Tĩnh và Quy hoạch vùng huyện Nghi Xuân được phê duyệt. Chính vì vậy, việc lập quy hoạch chung xây dựng Khu vực Du lịch – Đô thị - Thương mại ven biển Nghi Xuân – Lộc Hà đến năm 2040 là hết sức cần thiết. Quy hoạch sẽ làm cơ sở để quản lý khu vực ven biển Hà Tĩnh ngày càng hiệu quả hơn, đặc biệt trong xu thế phát triển mạnh mẽ của các dự án nằm trong khu vực. sau đây là Thuyết minh tóm tắt khu vực du lịch - đô thị - thương mại ven biển huyện Nghi Xuân - Lộc Hà đến năm 2040 theo tỷ lệ 1/5000.

08:57 04/12/2017

Công văn về việc góp ý dự thảo Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2018-2020 và định hướng những năm tiếp theo

11:08 02/12/2017

Công văn về việc góp ý Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp

11:08 02/12/2017

Công văn về việc góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 14/2014/NĐ-CP

11:08 02/12/2017

Công văn về việc góp ý đề án xây dựng Nghị định quy đinh chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước

10:10 01/12/2017

Công văn về việc góp ý Dự thảo Đề án “Điều chỉnh Quy hoạch ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”

11:02 27/11/2017

Công văn về việc góp ý Dự thảo “Kế hoạch Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018”

11:02 27/11/2017

Công văn về việc góp ý về Dự thảo “Kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018”

16:05 21/11/2017

Công văn về việc góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các dự án do doanh nghiệp, HTX làm chủ đầu tư về chăn nuôi bò, lợn, sản xuất rau, củ quả, cá bơn, cá mú đã được hưởng chính sách của tỉnh

11:06 21/11/2017

Công văn về việc góp ý Dự thảo NĐ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 1 số điều các NĐ xử phạt VPHC về BHĐC

11:06 21/11/2017

Công văn về việc góp ý dự thảo Đề án Tăng cường công tác BVMT đến năm 2025 và những năm tiếp theo

22:20 15/11/2017

Công văn về việc góp ý Dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

22:20 15/11/2017

Công văn về việc góp ý dự thảo quyết định ban hành quy định về trình tự, thủ tục xét duyệt và tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

15:10 13/11/2017

Công văn về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường

15:10 13/11/2017

Công văn về việc góp ý Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Đề án tổng thể về chính sách cạnh tranh quốc gia

21:39 09/11/2017

Công văn về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc Chương trình MTQG XD NTM (lần 2)

ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng