Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

16:49 11/07/2019

Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về : PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP XÃ TIÊN ĐIỀN VÀ THỊ TRẤN NGHI XUÂN VÀ PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP 02 XÃ: XUÂN ĐAN + XUÂN TRƯỜNG

08:57 04/12/2017

Công văn về việc góp ý dự thảo Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2018-2020 và định hướng những năm tiếp theo

11:08 02/12/2017

Công văn về việc góp ý Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp

11:08 02/12/2017

Công văn về việc góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 14/2014/NĐ-CP

11:08 02/12/2017

Công văn về việc góp ý đề án xây dựng Nghị định quy đinh chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước

10:10 01/12/2017

Công văn về việc góp ý Dự thảo Đề án “Điều chỉnh Quy hoạch ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”

11:02 27/11/2017

Công văn về việc góp ý Dự thảo “Kế hoạch Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018”

11:02 27/11/2017

Công văn về việc góp ý về Dự thảo “Kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018”

16:05 21/11/2017

Công văn về việc góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các dự án do doanh nghiệp, HTX làm chủ đầu tư về chăn nuôi bò, lợn, sản xuất rau, củ quả, cá bơn, cá mú đã được hưởng chính sách của tỉnh

11:06 21/11/2017

Công văn về việc góp ý Dự thảo NĐ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 1 số điều các NĐ xử phạt VPHC về BHĐC

11:06 21/11/2017

Công văn về việc góp ý dự thảo Đề án Tăng cường công tác BVMT đến năm 2025 và những năm tiếp theo

22:20 15/11/2017

Công văn về việc góp ý Dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

22:20 15/11/2017

Công văn về việc góp ý dự thảo quyết định ban hành quy định về trình tự, thủ tục xét duyệt và tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

15:10 13/11/2017

Công văn về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường

15:10 13/11/2017

Công văn về việc góp ý Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Đề án tổng thể về chính sách cạnh tranh quốc gia

21:39 09/11/2017

Công văn về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc Chương trình MTQG XD NTM (lần 2)

11:19 09/11/2017

Công văn về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổ chức quản lý nông nghiệp và PTNT cấp xã

15:05 08/11/2017

Công văn về việc góp ý quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghi Xuân đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

17:14 06/11/2017

Công văn về việc góp ý Dự thảo Báo cáo sáng kiến thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

16:49 03/11/2017

Công văn về việc góp ý dự thảo sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại

ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng