Chiến lược định hướng, quy hoạch

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
2711/QĐ-UBND 12/09/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm...
124/BC-UBND 24/04/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo đề xuất nội dung đưa vào Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050
01/CTr-UBND 10/01/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chương trinh triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
526/BC-UBND 15/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH các vùng biển, đảo, hành lang kinh tế, vành đai kinh tế biển,...
25/NQ-HĐND 27/09/2017 HĐND huyện Thông qua phương án điều chỉnh QH SDD
367/BC-UBND 15/08/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo giai đoạn 2017-2020, định...
23/NQ-HĐND 20/07/2017 Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017
305/BC-UBND 07/07/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch, đề xuất điều chỉnh quy hoạch chăn nuôi, vùng chăn nuôi tập trung và quy hoạch...
72/2015/NQ-HĐND 31/07/2015 HĐND huyện Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015

ĐĂNG NHẬP