Quyết định

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
3875/QĐ-UBND 04/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá QSD đất tại các vùng Quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Xuân...
3860/QĐ-UBND 03/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định phê duyệt đối tượng thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển được hỗ trợ...
3874/QĐ-UBND 03/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định thành lập Đoàn liên ngành để kiểm tra về An toàn thực phẩm và đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu...
3854/QĐ-UBND 30/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định Kiện toàn các Chốt kiểm dịch tạm thời, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật
3853/QĐ-UBND 30/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định thành lập Chốt kiểm dịch tạm thời kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại Trạm...
3851/QĐ-UBND 30/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định về việc biệt phái viên chức (Giáo viên Phan Thị Thuận)
3812/QĐ-UBND 28/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định thay đổi, bổ sung thành viên BCĐ thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động Nông thôn đến năm 2020"...
3809/QĐ-UBND 28/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng mới Công trình: Trông cây tuyến 2 đường Gia Lách Nguyễn Du
3748/QĐ-UBND 23/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định thành lập Hội đồng xét biệt phái giáo viên THCS năm 2019
3746/QĐ-UBND 23/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách 6 tháng đầu năm 2019 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày...
3745/QĐ-UBND 23/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định thành lập Đoàn tham gia Chương trình hành trình về nguồn, Diễn đàn trẻ em và Tuyên dương thiếu nhi vượt...
3682/QĐ-UBND 21/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định cho phép hợp nhất Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức thành Hội Khuyến học - Cựu giáo chức huyện
3687/QĐ-UBND 21/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định thành lập Hội đồng BT, HT, GPMB tái định cư Dự án: Xây dựng Khu dân cư thôn Trường Quý, xã Xuân...
3686/QĐ-UBND 21/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định thành lập Hội đồng BT, HT, GPMB, tái định cư dự án: Xây dựng Khu dân cư thôn Trung Vân, xã Xuân Hải,...
3691/QĐ-UBND 21/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định thành lập Tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra, rà soát, xử lý tình hình vi phạm pháp luật về Thủy...
3691/QĐ-UBND 21/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định thành lập Tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra, rà soát, xử lý tình hình vi phạm pháp luật về Thủy...
3673/QĐ-UBND 20/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đối với các lô đất đưa vào tổ chức đấu giá QSD đất để giao đất có...
3672/QĐ-UBND 20/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đối với các lô đất đưa vào tổ chức đấu giá QSD đất để giao đất có...
3671/QĐ-UBND 20/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch chi tiết hỗ trợ chính sách bảo vệ môi trường năm 2019 trên địa bàn...
3670/QĐ-UBND 20/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thảo khoa học định hướng phát triển Kinh tế - xã hội Nghi Xuân giai đoạn...

ĐĂNG NHẬP