Thông báo kết quả giải quyết KNTC

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
857/TB-UBND 30/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Nguyễn Thị Xuân thường trú tại Thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội
856/TB-UBND 30/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Hoàng Thị Loan thường trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Xuân An
855/TB-UBND 30/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/8/2019
1338/UBND-VP 20/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý đơn tc của bà Trần Thị Thanh Xuân, xã Cổ Đạm
1318/UBND-ĐXM 16/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc trả lời đơn của ông Hà Văn Huệ, thường trú ở xã Xuân Lĩnh
818/TB-UBND 14/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/8/2019
1157/UBND-NN 29/07/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Quế, thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên
795/TB-UBND 29/07/2019 Ủy ban nhân dân huyện Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Trần Hữu Duy, thường trú tại thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ
794/TB-UBND 29/07/2019 Ủy ban nhân dân huyện Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Nguyễn Thị Xuân, thường trú tại thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội
793/TB-UBND 29/07/2019 Ủy ban nhân dân huyện Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Hoàng Xuân Nhị, thường trú tại thôn 2, xã Cổ Đạm
792/TB-UBND 29/07/2019 Ủy ban nhân dân huyện Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Trần Thị Thanh, thường trú tại Thôn 2, xã Cổ Đạm
791/TB-UBND 29/07/2019 Ủy ban nhân dân huyện Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Phan Văn Thiền và một số công dân thôn Đại ĐỒng, xã Cương Gián
790/TB-UBND 29/07/2019 Ủy ban nhân dân huyện Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 22/7/2019
775/TB-UBND 17/07/2019 Ủy ban nhân dân huyện Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại
1105/UBND-VP 16/07/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc từ chối tiếp nhận nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Tiên, thôn Cầu Đá, xã Cương Gián
1083/UBND-VP 12/07/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tâm, thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang
1087/UBND-TNMT 12/07/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc trả lời đơn kiến nghị của Công dân
761/TB-UBND 11/07/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/7/2019
753/TB-UBND 04/07/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/6/2019 của UBND huyện
1001/UBND-VP 04/07/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc từ chối tiếp nhận nội dung kiến nghị của bà Trần Thị Liệu, thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội

ĐĂNG NHẬP