Tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
300/TB-UBND 17/04/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ
164/TB-UBND 16/03/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ
17/TB-UBND 13/02/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ
05/TB-UBND 12/01/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo thay đổi địa điểm Trụ sở tiếp công dân huyện
02/TB-UBND 05/01/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ
01/TB-UBND 04/01/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ
374/TB-UBND 21/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo kết quả phiên TCD ngày 21/11/2017
366/TB-UBND 23/10/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 20/10/2017
361/TB-UBND 05/10/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 05/10/2017
358/TB-UBND 22/09/2017 UBND huyện Thông báo từ chối Tiếp công dân
357/TB-UBND 22/09/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 20/9/2017
250/TB-UBND 06/09/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 06/9/2017
242/TB-UBND 22/08/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 21/8/2017
240/TB-UBND 08/08/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 07/8/2017
234/TB-UBND 12/07/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 05/7/2017
239/TB-UBND 07/07/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 21/7/2017
204/TB-UBND 23/06/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 20/6/2017
203/TB-UBND 08/06/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 05/6/2017
201/TB-UBND 22/05/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 22/5/2017
198/TB-UBND 05/05/2017 UBND huyện Thông báo kết quả phiên TCD ngày 05/5/2017

ĐĂNG NHẬP