Văn bản hội đồng

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
71/TTHĐND-VP 04/09/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về việc đăng ký địa điểm TXCT trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
72/TTHĐND-VP 04/09/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về việc đăng ký tham gia lớp tập huấn cho đại biểu HĐND các cấp năm 2019
59/NQ-HĐND 24/08/2019 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã trong qua trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh...
70/TTHĐND-VP 22/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc đăng ký tham gia lớp tập huấn cho đại biểu HĐND cấp xã năm 2019
69/TTHĐND-VP 22/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL
68/TB-TTHĐND 22/08/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Thông báo về việc phân công giám sát 6 tháng cuối năm 2019
67/TTHĐND-VP 21/08/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Công văn về việc đồng ý chủ trương bố trí vốn để xây dựng mới, đẩy nhanh tiến độ thi công và trả nợ XDCB...
174/GM-UBND 13/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Giấy mời làm việc với đoàn công tác trung ương
66/BC-UBND 09/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân 7 tháng đầu năm 2019
62/NQ-HĐND 08/08/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ PCT HĐND xã Xuân Hồng khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
65/TTHĐND-VP 07/08/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về việc đồng ý chủ trương bố trí vốn từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2019 để đầu tư xây dựng các...
64/TTHĐND-VP 07/08/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh năm 2019 (đợt 2)
18/GM-TTHĐND 05/08/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giấy mời làm việc của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện về các nội dung liên quan giữa các Kỳ họp HĐND huyện
17/GM-TTHĐND 01/08/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giấy mời làm việc của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện về các nội dung liên quan giữa các Kỳ họp HĐND huyện
61/NQ-HĐND 30/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết về việc triển khai thí điểm Đề án phân loại rác sinh hoạt, xử lý rác hữu cơ tại nguồn và ban hành...
60/NQ-HĐND 30/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC xã Xuân Đan và Xuân Trường thành xã Đan Trường; xã Tiên...
16/GM-TTHĐND 26/07/2019 Thường Trực Hội Đồng Nhân Dân Giấy mời làm việc với phòng tài chính-kế hoạch về nội dung liên quan tại cac tờ trình
60/TTHĐND-VP 25/07/2019 Thường Trực Hội Đồng Nhân Dân Công văn về việc thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua các Đề án của Ủy ban nhân dân huyện trình tại...
59/TB-HĐND 24/07/2019 Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
58/NQ-HĐND 24/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án Hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường Gia Lách đi Khu di tích...

ĐĂNG NHẬP