Văn bản hội đồng

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
21/GM-HĐND 12/12/2017 Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân Giấy mời Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX (từ ngày 19-20/12/2017)
111/TTHĐND-VP 11/12/2017 Thường trực HĐND huyện Công văn về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND huyện trình Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khoá XX
110/TTHĐND-VP 07/12/2017 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Công văn về việc lựa chon câu hỏi chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX
108/TTHĐND-VP 30/11/2017 Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc gửi văn bản trình Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX
109/TB-HĐND 30/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo của Thường trực HĐND huyện về việc triệu tập Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX
104/TTHĐND 22/11/2017 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Công văn về việc báo cáo kết quả thu ngân sách năm 2017 và dự kiến phân bổ thu ngân sách năm 2018
20/GM-TTHĐND 13/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Giấy mời dự Hội nghị tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2017~
101/KH-HĐND 09/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2017), Hội đồng nhân dân huyện khóa XX
102/KH-HĐND 09/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân...
19/GM-TTHĐND 06/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Giấy mời Họp Phiên thường kỳ HĐND huyện khóa XX để đánh giá hoạt động tháng 10/2017
97/QĐ-TTHĐND 30/10/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định thành lập Đoàn Giám sát công tác thi hành án trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2017
98/BC-TTHĐND 30/10/2017 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện trong tháng 10; triển khai một số nhiệm vụ trong tháng 11``...
96/TTHĐND-VP 27/10/2017 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về việc đăng ký thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX
95/TTHĐND-VP 27/10/2017 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về việc đăng ký điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII
18/GM-TTHĐND 04/10/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Giấy mời phiên họp thường kỳ HĐND huyện tháng 10/2017 để đánh giá kết quả hoạt động tháng 9/2017 và triển khai...
94/QĐ-TTHĐND 03/10/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định thành lập Đoàn giám sát “Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 2,...
92/BC-TTHĐND 02/10/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện trong tháng 9; triển khai một số nhiệm vụ trong tháng 10 năm...
17/GM-TTHĐND 27/09/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Giấy mời dự Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của Đ/c Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng...
26/2017/NQ-HĐND 27/09/2017 Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân Nghị quyết hỗ trợ ngân sách cho hoạt động vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình, cá nhân...
25/NQ-HĐND 27/09/2017 Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân Nghị quyết thông qua Phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐĂNG NHẬP