Văn bản hội đồng

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
89/HĐND-VP 19/10/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
90/HĐND-VP 19/10/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về việc báo cáo và kê khai tài sản, thu nhập phục vụ lấy ý kiến tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 9, HĐND...
80/QĐ-TTHĐND 12/10/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện, xây dựng, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn...
79/TTHĐND-VP 11/10/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về việc báo cáo nội dung khảo sát của Thường trực HĐND huyện
77/TTHĐND-VP 05/10/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về việc đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các thôn, tổ dân phố khuyến khích phát triển Nông thôn...
76/TTHĐND 02/10/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về việc sao y văn bản
75/BC-UBND 28/09/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo Tổng hợp ý kiến cử tri tại Hội nghị tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội...
73/TTHĐND-VP 26/09/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về việc đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình: Đường Giao thông trước cổng...
72/TTHĐND-VP 21/09/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Công văn về chủ trương hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình: Đường Giao thông trước cổng đền huyện,...
71/QĐ-TTHĐND 20/09/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc quản lý và sử dụng nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục
13/GM-TTHĐND 18/09/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giấy mời dự Tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Phổ của Đại biểu Quốc hội khóa XIV bầu tại Hà Tĩnh trước Kỳ họp...
70/TTHĐND-VP 14/09/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về chủ trương hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình: Đường Giao thông trước cổng đền huyện,...
68/TTHĐND-VP 12/09/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về chủ trương hỗ trợ kinh phí trả nợ công trình: Hệ thống điện chiếu sáng công cộng Khu du lịch Xuân...
67/TTHĐND-VP 07/09/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc thay đổi đăng ký địa điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc Hội Khóa XIV
66/TTHĐND-VP 06/09/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về việc đăng ký địa điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc Hội khóa XIV
41/NQ-HĐND 05/09/2018 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Nghi Xuân khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
40/NQ-HĐND 05/09/2018 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016...
65/BC-TTHĐND 04/09/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND huyện trong tháng 8; triển khai một số nhiệm vụ trong tháng 9 năm 2018
61/TTHĐND-VP 31/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc bổ sung quy hoạch sử dụng đất
62/QĐ-TTHĐND 31/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định thành lập Đoàn Giám sát công tác quản lý khai thác khoáng sản, hoạt động bến bãi tập kết vật liệu...

ĐĂNG NHẬP