Văn bản hội đồng

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
32/TTHĐND-VP 21/06/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về việc gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017 và tình hình thu, chi ngân sách năm 2018 chuẩn bị trình kỳ...
07/GM-TTHĐND 20/06/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giấy mời họp để bàn, thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian Tổ chức Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp...
06/GM-TTHĐND 18/06/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Giấy mời tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và trước Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh, HĐND huyện
05/GM-HĐND 14/06/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Giấy mời Hội nghị Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện
34/NQ-HĐND 11/06/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
30/TTHĐND-VP 07/06/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc đăng ký thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện
27/TTHĐND-VP 06/06/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Công văn về việc thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND huyên trình Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường),...
29/KH-HĐND 06/06/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân...
28/KH-HĐND 06/06/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2018), Hội đồng nhân dân huyện Khóa XX
05/GM-HĐND 05/06/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Giấy mời kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XX
24/TTHĐND-VP 04/06/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc đăng ký địa điểm TXCT trước Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII
04/GM-TTHĐND 04/06/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Giấy mời giao ban Thường trực HĐND huyện, phiên tháng 6/2018
26/TB-HĐND 04/06/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo của Thường trực HĐND huyện về việc triệu tập kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX
21/TTHĐND-VP 15/05/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về danh sách đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn
20/QĐ-TTHĐND 09/05/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các chính sách việc thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất...
18/QĐ-TTHĐND 08/05/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định thành lập Đoàn Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở trên địa bàn...
04/GM-TTHĐND 16/04/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Giấy mời Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh
03/GM-TTHĐND 10/04/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Giấy mời giao ban Thường trực HĐND huyện, phiên thường kỳ tháng 4/2018
17/BC-TTHĐND 10/04/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện trong tháng 3; triển khai một số nhiệm vụ trong tháng 4 năm...
13/TTHĐND-VP 02/04/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác của HĐND huyện Cư Jút, tỉnh Đắc Nông

ĐĂNG NHẬP