Văn bản hội đồng

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
14/QĐ-TTHĐND 02/04/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định thành lập Đoàn giám sát “Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, cán bộ chuyên trách, bán...
12/HĐND-VP 29/03/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc báo cáo thực trạng hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã
11/QĐ-TTHĐND 20/03/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định thành lập Đoàn khảo sát về công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện.
09/TB-TTHĐND 09/02/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thông báo về việc phân công giám sát năm 2018
08/CTr-TTHĐND 09/02/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Chương trình công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2018
06/TB-TTHĐND 31/01/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 02/2018 của Hội đồng nhân dân huyện
05/TTHĐND-VP 31/01/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Công văn về việc bổ sung chủ trương bổ sung kinh phí hỗ trợ xã về đích nông thôn mới năm 2018
07/BC-TTHĐND 31/01/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo đánh giá việc tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX
02/TTHĐND 16/01/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Công văn về việc bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Nghi Xuân
01/TTHĐND-VP 05/01/2018 Thường trực HĐND huyện Công văn về việc đánh giá, phân loại cán bộ cấp xã năm 2017
119/TB-HĐND 20/12/2017 Thường trực HĐND huyện Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
29/NQ-HĐND 20/12/2017 HĐND huyện Nghi Xuân Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Khóa XX, Nhiệm kỳ 2016 -...
31/NQ-HĐND 20/12/2017 HĐND huyện Nghi Xuân Nghị quyết thông qua Đề án Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Nghi Xuân giai...
30/NQ-HĐND 20/12/2017 HĐND huyện Nghi Xuân Nghị quyết Quy định một số cơ chế chính sách hỗ trợ chỉnh trang đô thị tại thị trấn Nghi Xuân và thị trấn...
27/NQ-HĐND 20/12/2017 HĐND huyện Nghi Xuân Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
118/TTHĐND-VP 18/12/2017 Thường trực HĐND huyện Công văn về việc phân công phát biểu tại kỳ họp
22/GM-HĐND 15/12/2017 Thường trực HĐND huyện Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về ban hành một số chính sách hỗ trợ xây dựng đô thi văn minh tại thị...
05.2017 15/12/2017 HĐND huyện Nghi Xuân Tài liệu Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Nghi Xuân khóa XX
117/TTHĐND-VP 13/12/2017 Thường trực HĐND huyện Công văn về việc đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình trải nghiệm NTM gắn với du lịch Home Stay
114/TTHĐND-VP 13/12/2017 Thường trực HĐND huyện Công văn về việc chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX

ĐĂNG NHẬP