Báo cáo
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 366/Bc-UBND
Trích yếu Báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản và cân đối nguồn lực trong xây dựng NTM Huyện Nghi Xuân
Ngày ban hành 2019-08-26
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP