Báo cáo
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 368/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo kết quả công tác giải quyết KNTC từ ngày 16/8/2018 đến ngày 15/8/2019
Ngày ban hành 2019-08-27
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP