Báo cáo
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 372/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo Kết quả rà soát các vị trí cần xây dựng gờ giảm tốc trên các tuyến đường địa phương quản lý
Ngày ban hành 2019-08-27
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP