Báo cáo
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 385/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 trong quý III năm 2019
Ngày ban hành 2019-09-09
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP