Các thủ tục hành chính cấp huyện
Loại văn bản Các thủ tục hành chính cấp huyện
Số/ Ký hiệu 1505/QĐ-PCHT
Trích yếu THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH ĐIỆN LỰC: Công bố thủ tục hành chính ngành Điện lực
Ngày ban hành 2018-10-15
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Phúc Phong
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Công ty Điện lực Hà Tĩnh
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP