Các thủ tục hành chính cấp huyện
Loại văn bản Các thủ tục hành chính cấp huyện
Số/ Ký hiệu 1670/QĐ-UBND và 3376/QĐ-UBND
Trích yếu THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Người ký Đặng Quốc Vinh
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP