Các thủ tục hành chính cấp huyện
Loại văn bản Các thủ tục hành chính cấp huyện
Số/ Ký hiệu 1870/QĐ-UBND; 1227/QĐ-UBND và 2443/QĐ-UBND
Trích yếu THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH NỘI VỤ VÀ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG: Công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Nội vụ và Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Người ký Lê Đình Sơn; Đặng Quốc Khánh và Đặng Quốc Vinh
Chức vụ 1870: Chủ tịch Đặng Quốc Khánh; 2443: Chủ tịch Lê Đình Sơn; 1227: Phó Chủ tịch Đặng Quốc Vinh
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP