Các thủ tục hành chính cấp huyện
Loại văn bản Các thủ tục hành chính cấp huyện
Số/ Ký hiệu 2645/QĐ-UBND
Trích yếu THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xãtrên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 2018-09-07
Ngày hết hạn
Người ký Đặng Ngọc Sơn
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP