Các thủ tục hành chính cấp huyện
Loại văn bản Các thủ tục hành chính cấp huyện
Số/ Ký hiệu 3639/QĐ-UBND
Trích yếu THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ: Công bố thủ tục hành chính ngành Kế hoạch - Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 2018-12-03
Ngày hết hạn
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP