Các thủ tục hành chính cấp huyện
Loại văn bản Các thủ tục hành chính cấp huyện
Số/ Ký hiệu 764/QĐ-UBND và 2680/QĐ-UBND
Trích yếu THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH CÔNG THƯƠNG: Công bố thủ tục hành chính ngành Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Người ký Dương Tất Thắng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP