Các thủ tục hành chính cấp huyện
Loại văn bản Các thủ tục hành chính cấp huyện
Số/ Ký hiệu 96/NĐ-CP
Trích yếu THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH CÔNG AN: Công bố thủ tục hành chính ngành Công an
Ngày ban hành 2016-07-01
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP