Chỉ thị
Loại văn bản Chỉ thị
Số/ Ký hiệu 05/CT-CTUBND
Trích yếu Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng sản
Ngày ban hành 2019-04-03
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP