Chỉ thị
Loại văn bản Chỉ thị
Số/ Ký hiệu 08/CT-UBND
Trích yếu Chỉ thị về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 2018-05-21
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP