Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
Loại văn bản Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
Số/ Ký hiệu 170/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành 2016-06-23
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP