Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
Loại văn bản Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
Số/ Ký hiệu 26/2017/NQ-HĐND
Trích yếu Chính sách hỗ trợ, vận chuyển, xử lý rác
Ngày ban hành 2017-09-27
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP