Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
Loại văn bản Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
Số/ Ký hiệu 87/2015/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết thông qua đề án chợ
Ngày ban hành 2015-10-30
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP