Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
Loại văn bản Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
Số/ Ký hiệu 90/2014/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới
Ngày ban hành 2014-07-16
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP