Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
Loại văn bản Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
Số/ Ký hiệu 91/2014/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020
Ngày ban hành 2014-07-16
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP