Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
Loại văn bản Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
Số/ Ký hiệu 96/2015/TT-BTC
Trích yếu Thông tư Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính
Ngày ban hành 2015-06-22
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP