Công văn
Loại văn bản Công văn
Số/ Ký hiệu 1458/UBND-LĐTBXH
Trích yếu Công văn về việc đôn đốc các doanh nghiệp, HTX thực hiện khai báo nhu cầu sử dụng lao động và chế độ báo cáo thống kê định kỳ
Ngày ban hành 2019-09-09
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP