Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 190/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời tổ chức Hội thảo cấp cơ sở "Đánh giá hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp theo Luật HTX 2012 và giải pháp nâng cao hiệu quả HTX nông nghiệp trong thời gian tới, gắn với kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện MTQG xây dựng NTM"
Ngày ban hành 2019-08-27
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP