Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 199/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời làm việc với Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Anh để tư vấn soát xét dự toán sản xuất kinh doanh của các sản phẩm đăng ký xây dựng Ocop năm 2019
Ngày ban hành 2019-09-06
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP