Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Nam làm việc với xã Xuân Lam

11:07 14/02/2017
Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện vừa có buổi làm việc với xã Xuân Lam để nghe kế hoạch thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.Tham dự có các đồng chí trong thường vụ huyện ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện.

Trong những năm qua thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Xuân Lam cũng đã có nhiều cố gắng đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được tăng trưởng, một số mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả phát triển, hiện nay toàn xã có 1 HTX và 21 mô hình, trong đó có 2 mô hình vừa và 19 mô hình nhỏ, giao thông nông thôn cơ bản đã được bê tông hóa .Tuy nhiên so với yêu cầu chung thì thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Xuân Lam còn chậm và còn nhiều hạn chế. Theo kế hoạch, năm 2017 Xuân Lam là một trong 5 xã của huyện Nghi Xuân Đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới với tỉnh. Để  có thể tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình thì Xuân Lam đang cần phấn đấu nổ lực cao của toàn Đảng bộ và nhân dân.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của Ban chỉ đạo chương trình MTQG XD NTM của xã và ý kiến của các đại biểu tham gia tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Nam đã kết luận như sau:  Xuân Lam cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành liên quan để đánh giá đúng thực trạng của địa phương mình, đồng thời, xây dựng lộ trình, chủ động tổ chức thực hiện từng tiêu chí ngay từ đầu năm. Xuân Lam đang là đơn vị có số tiêu chí đạt thấp. một số tiêu chí xã đã đạt được đến thời điểm này là cơ sở ban đầu để tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới. Vì vậy, cùng với việc tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển nông nghiệp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn cần tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.Tập trung quyết liệt cho thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngọc Trâm

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng