Xuân Hồng phát động phong trào xây dựng NTM năm 2017

12:45 26/02/2017
Xã Xuân Hồng vừa tổ chức Lễ phát động xây dựng xã nông thôn mới năm 2017. Đến dự buổi lễ có đồng chí Trần Trọng Hồng, ủy viên BTV, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy; Các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, các ngành, đoàn thể của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn và đông đảo cán bộ, nhân dân, học sinh trên địa bàn xã tham dự lễ.

Trong những năm qua, xã Xuân Hồng  đã tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh, phát huy nội lực, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2016.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng đã phát động phong trào xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, có nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, cơ cấu kinh tế tiến bộ, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng hiện đại đạt tiêu chí nông thôn mới, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, thương mại, dịch vụ; các điểm dân cư có môi trường trong sạch, lành mạnh; phấn đấu  năm 2017, kinh tế tăng trưởng từ 12,5 – 13%, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng người/năm, tỷ lệ hộ nghèo dưới 3,45%; Có từ 1 đến 2 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẩu,  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bản sắc văn hóa dân tộc được phát huy.

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2017 và những năm tiếp theo, Xuân Hồng tiếp tục củng cố vững chắc 19 tiêu chí nông thôn mới, đưa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đạt mức khá trở lên, xây dựng nông thôn mới có nền kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tiến bộ, hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế, xã hội được đầu tư xây dựng hoàn thiện đạt tiêu chí NTM, xây dựng nền văn hóa tiên tiến gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thông, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Về dự lễ phát động xã NTM – xã văn hóa xã Xuân Hồng đồng chí Trần Trọng Hồng, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, nhân dân Xuân Hồng trong việc vượt khó xây dựng đời sống phát triển, xây dựng bộ mặt NTM ngày càng khởi sắc.

Đồng chí cũng lưu ý với địa phương một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian đến để xây dựng thành công xã NTM kiểu mẩu: Mục tiêu xây dựng NTM là để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, là xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại trong nông thôn. XD NTM không chỉ là xây dựng cơ sở  kinh tế, kết cấu hạ tầng phát triển, mà còn xây dựng đời sống tinh thần ngày càng phong phú, văn minh, tiến bộ. Chính vì vậy, Nhân dân và chính quyền xã Xuân Hồng cần phải xác định đây là nhiệm vụ mang tính tổng hợp, bao quát và cơ bản nhất trong các chương trình, các phong trào trong quần chúng nhân dân. Các nội dung về xây dựng nông thôn mới đều phải có sự tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp và quyết định của người dân. Coi trọng và phát huy vai trò làm chủ của người dân trong tất cả các khâu của quá trình xây dựng nông thôn mới. Phải huy động sức mạnh tổng thể của khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, bộ mặt nông thôn Xuân Hồng ngày càng  thay da, đổi thịt. Thực hiện tốt các giải pháp huy động nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn, xác định đối tượng, lĩnh vực ưu tiên đầu tư và tính toán hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.

Cũng tại buổi lễ, 9/9 khu dân cư trên địa bàn đã tích cực hưởng ứng phát động và tổ chức ra quân nạo vét kênh mương, trồng cây xanh, hàng rào xanh, chỉnh trang vườn hộ ,quyết tâm xây dựng thành công xã Xuân Hồng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẩu theo lộ trình đã đề ra.

Hồng Quang

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng