Xuân Thành phát động phong trào xây dựng xã đạt NTM kiểu mẫu, khu dân cư mẫu năm 2017

12:28 13/02/2017
Xuân Thành vừa tổ chức làm lễ ra quân xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, khu dân cư mẫu năm 2017. Dự lễ có đồng chí Phạm Tiến Hưng, PCT UBND huyện, các ban, ngành cấp huyện.

Sau khi về đích NTM vào cuối năm 2015, xã Xuân Thành tiếp tục phát động toàn dân chung tay xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. năm 2015, Xuân Thành đã có 1 Khu dân cư NTM kiểu mẫu, năm 2016 có thêm 2 khu dân cư mẫu.

Trong năm 2016 Xuân Thành cũng đã tập trung chỉ đạo cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân thi đua lao động sản xuất, giữ vững các tiêu chí đã đạt được của xã NTM. chăm lo công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an trật tự. Phát triển các mô hình kinh tế hộ để đảm bảo cuộc sống và an sinh xã hội.

Năm 2017, Xuân Thành  đã đề ra kế hoạch xây dựng thêm 4 khu dân cư NTM kiểu mẫu, phấn đấu đưa Xuân Thành đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2018.

Anh Đức

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng