Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân
Loại văn bản Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân
Số/ Ký hiệu 1642/UBND-TCKH
Trích yếu Công văn về việc góp ý Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Đề án tổng thể về chính sách cạnh tranh quốc gia
Ngày ban hành 2017-11-07
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP