Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân
Loại văn bản Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân
Số/ Ký hiệu 1726/UBND-KTHT
Trích yếu Công văn về việc góp ý Dự thảo NĐ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 1 số điều các NĐ xử phạt VPHC về BHĐC
Ngày ban hành 2017-11-21
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP